Vi hjelper deg

Vi er et samvirkeforetak som ble stiftet i 2000. Vi har tømrere, malere, murere, vaktmestre mm. Med andre ord et bredt spekter av kompetanse samla under Steinkjer By og Bygdeservice SA sin ledelse.

For oss er alle oppdrag like viktige, store som små.

VI ER EN DEL AV

BYGDESERVICE NORGE

Våre 16 eiere er stolte av å være en del av Bygdeservice Norge. Vi i Steinkjer By- og Bygdeservice sysselsetter omtrent 30 personer.